Taules consultives

Les taules consultives són reunions d’intercanvi que tenen lloc tres vegades a l’any amb l’Administració, creades amb l’objectiu de compartir coneixements tècnics i experiències per resoldre dubtes i unificar criteris interpretatius i de treball.

Actualment hi ha tres Taules: