Normativa

Disposicions generals

De 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Notes informatives

De 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
(DOGC núm. 9037, de 9.11.2023).

Sobre canvis en les tramitacions de les empreses incloses al registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) a partir de l’entrada en vigor del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Sobre l’entrada en vigor de la secció 4 (articles 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de les inspeccions reglamentàries) del Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Per le que es modifiquen diverses normes reglamentarias en materia de seguretat industrial.

Per més informació  referent a la normativa vigent, consulteu la web del departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.