Associació d’Organismes de Control de Catalunya

Treballem pel foment de la Seguretat Industrial, per limitar i prevenir els riscos d’accidents de nombroses instal·lacions, equips, espais i establiments, tant públics com privats.

Certifiquem la Seguretat de les Persones en els seus llocs de treball, en els espais d’oci, en els hospitals, en les escoles, en les zones comuns d’habitatges i d’altres establiments de pública concurrència.

ACTUALITAT

Guia Tècnica de l’aplicació de la ITC AEM 1 d’ascensors

Noves etiquetes per ascensors

Fomentem i potenciem actuacions i polítiques encaminades a la millora del sector de la Seguretat Industrial.

Vetllem per un sector en què els associats prestin els seus serveis de manera homogènia, que responguin als nivells de qualitat exigibles, que respectin el medi ambient i que actuïn dins la professionalitat i l’ètica.

Estudiem processos unificats per unir els procediments tècnics dels associats, consensuats i protocol·litzats amb l’Administració pública per aconseguir l’excel·lència, l’eficiència i l’eficàcia professional.

Garantim la qualitat dels Serveis prestats dels nostres associats en un marc de més llibertat d’elecció.