Asocat

ASOCAT té com objectiu, fer compatibles els instruments en matèria de seguretat i control industrials amb els de lliure competència.

La Unió Europea, el seu mercat i les seves directrius obliguen a adaptar-se a un nou model d'inspecció administrativa davant el model tradicional, i els nostres associats son liders en aquest terreny.

 • Representem els nostres associats i defensem els seus intersos.
 • Fomentem i potenciem actuacions i polítiques encaminades a la millora del sector de la Seguretat Industrial.
 • Som un grup d'interés registrat en el departament de Justícia de la Generalitat i per tant som un interlocutor de referència davant les administracions públiques, les institucions, els organismes, els sindicats i altres associacions a escala local, nacional o internacional.
 • Garantizem la qualitat dels Serveis prestats dels nostres associats en un marc de més llibertat d'elecció.
 • Vetllem per un sector en què els associats prestin els seus serveis de manera homogènia, que responguin als nivells de qualitat exigibles, que respectin el medi ambient i que actuïn dins la professionalitat i l’ètica.
 • Estudiem processos unificats per unir els procediments tècnics dels associats, consensuats i protocol·litzats amb l'Administració pública per aconseguir l'excel·lència, l'eficiència i l'eficàcia professional.
 • Ampliem els serveis a l'àmbit autonòmic per donar cobertura a les necessitats i expectatives de tots els agents: administracions, associacions, sindicats, societat empresarial i industrial catalana.

El DGSI de la Generalitat, defineix les funcions següents pels organismes de control que actuen en les inspeccions reglamentàries de seguretat industrial:

 1. Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries de les instal·lacions i els aparells que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables, i emetre els certificats corresponents d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.
 2. Tramitar l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.
 3. Fer el seguiment del resultat de les inspeccions, els controls i la correcció dels defectes de seguretat industrial, d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, en els terminis establerts.
 4. Ordenar interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

També poden dur a terme les següents activitats:

 1. Verificacions de les instal·lacions de seguretat industrial en cas de resultar adjudicataris del contracte públic per a les inspeccions de aleatòries en instal·lacions sense control inicial.
 2. Tasca de recepció de les declaracions responsables per a posar en funcionament les instal·lacions de seguretat industrial i la tramesa electrònica posterior a l’Oficina de Gestió Empresarial perquè les inscrigui en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya en el cas que ho sol·licitin a la SDGSI i abonin les corresponents taxes.

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR