Asocat

Què és el Pla Plaseqat d’emergències químiques?

Quan hi ha perill per la fuita d’algun component químic perillós d’alguna planta productora, llavors Protecció civil activa el  el Pla Plaseqat  per protegir a la població.En les darrers setmanes ha estat activitat després de produir-se un desafortunat accident en la planta de Carburos Metálicos de Tarragona.

Però, es poden evitar aquests accidents greus? Probablement la resposta seria que no existeix el risc 0, però es si que es poden reduir molt els seus efectes si es duen a terme  les inspeccions periòdiques amb el màxim rigor  en aquest tipus d'instal·lacions per Organismes de Control.

Per  l'emmagatzematge de productes químics com l’amoníac, el reglament (RD 656/2017) estableix inspeccions inicials i periòdiques a càrrec d'un Organisme de Control que comprovi l'adequació de les mesures de seguretat (distàncies de seguretat, senyalització, protecció contra vessaments, protecció contra Incendis, il·luminacions, dutxes, ventilacions, etc).

És important destacar que els tancs han d'estar sotmesos a inspecció visual exterior cada 5 anys (estat de superfícies, aïllament, connexions, etc), amb inspeccions interiors cada 10/20 anys per a detectar possible existència de deterioraments en les instal·lacions com: corrosió, estat de les soldadures, etc i és obligat fer una prova de dispositius de seguretat cada 10 anys.

Recordem que també s’haurà de complir amb el Reglament d'Equips a Pressió dels recipients a pressió/tancs que emmagatzemen amoníac, amb les inspeccions inicials i periòdiques segons marca el RD 2060/200

Per últim, les instal·lacions destinades al centre de recàrrega d'ampolles hauran de complir les prescripcions establertes en l'EP6. Aquesta estableix que el centre de recàrrega sigui sotmès cada 5 anys a una prova del circuit, revisió de vàlvules de seguretat i comprovació del correcte funcionament dels elements de control i seguretat de la instal·lació.

 Des de ASOCAT recomanem que s’inverteixi en Seguretat per garantir la salut tant dels treballadors com de la població i en cas d’accident que es segueixi les recomanacions que podeu veure en aquest vídeo  

http://bit.ly/2XjFm3M

 

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR