Asocat
Els Hotels i la Seguretat Industrial

Els Hotels i la Seguretat Industrial

A l’estiu és la temporada de l’any que una gran majoria de persones busca un hotel per passar uns dies de vacances. Ens mirem si està ben ubicat, si el preu s’adapta al nostre pressupost, si té piscina etc.... i després fem la reserva. Podríem afirmar que ningú de nosaltres pregunta al hotel com tenen les seves instal·lacions elèctriques, si els ascensors han passat les inspeccions, i quines mesures de prevenció han pres per evitar incendis. El RIPCI des de l’any 2017, és el reglament que està en vigor per fer les inspeccions per prevenir els incendis i certificar la posada en funcionament  d’un establiment i el manteniment de les seves instal·lacions. Aquesta normativa inclou nous sistemes contra incendis com el control de fums, aigua nebulitzada, mantes ignífugues i senyalització fotoluminiscent. Segons l’anuari estadístic de Catalunya, en el 2018 hi han censats 3.040 establiments turístics http://bit.ly/30gAl9J. Però a dia d’avui podem afirmar que un gruix important d’establiments no han passat la inspecció obligatòria RIPCI. Mirant les estadístiques veiem que cada any a España es produeixen 10 incendis diaris en hotels, segons l’associació d’assegurances Unespa, alguns d’ells en el nostre territori. A Catalunya el sector turístic té una gran pes en l’economia, i és el deure dels empresaris hotelers, vetllar per la seguretat dels seus hostes i dels seus treballadors, però no ens oblidem que també l’Administració té el deure de fer complir les normatives per garantir la seguretat de tothom.

Veure notícia completa
Iniciatives per promoure la Seguretat Industrial

Iniciatives per promoure la Seguretat Industrial

A Catalunya, la Seguretat Industrial, necessita recorre molt de camí per que la ciutadania sigui conscient de la seva importància per salvaguardar la seguretat i la salut de les persones. Malgrat hi ha Normatives, Reals Decrets, Instruccions i que son de obligatori compliment, hi ha un gruix important de centres de treball, centres d’oci, bars i restaurants, escoles, hotels, etc... que no tenen el certificat de haver passat favorablement una inspecció periòdica obligatòria realitzada per un Organisme de Control acreditat. L’Administració pública té el deure de fer complir les normatives i lleis existents, però també d’afavorir un entorn propici per sensibilitzar i fomentar que els responsables i titulars dels establiments i Industries ho compleixin. Des de fa dos anys a la Comunitat Valenciana es van establir acords entre l’Administració publica i diferents agents, davant la necessitat de posar en marxa un pla d’acció per promoure la Seguretat Industrial. Enguany, s’han centrat en el sector de la restauració i de l’hostaleria, fent diagnosis gratuïts en els establiments, per detectar possibles problemes o deficiències en la seves instal·lacions elèctriques o tèrmiques, ascensors etc. A Catalunya també seria molt útil i beneficiós per tothom que l’Administració pública competent, s’inspirés i adoptés una iniciativa similar a la valenciana. Per més informació: http://bit.ly/2ZMuZmq

Veure notícia completa
Què és el Pla Plaseqat d’emergències químiques?

Què és el Pla Plaseqat d’emergències químiques?

Quan hi ha perill per la fuita d’algun component químic perillós d’alguna planta productora, llavors Protecció civil activa el  el Pla Plaseqat  per protegir a la població.En les darrers setmanes ha estat activitat després de produir-se un desafortunat accident en la planta de Carburos Metálicos de Tarragona. Però, es poden evitar aquests accidents greus? Probablement la resposta seria que no existeix el risc 0, però es si que es poden reduir molt els seus efectes si es duen a terme  les inspeccions periòdiques amb el màxim rigor  en aquest tipus d'instal·lacions per Organismes de Control. Per  l'emmagatzematge de productes químics com l’amoníac, el reglament (RD 656/2017) estableix inspeccions inicials i periòdiques a càrrec d'un Organisme de Control que comprovi l'adequació de les mesures de seguretat (distàncies de seguretat, senyalització, protecció contra vessaments, protecció contra Incendis, il·luminacions, dutxes, ventilacions, etc). És important destacar que els tancs han d'estar sotmesos a inspecció visual exterior cada 5 anys (estat de superfícies, aïllament, connexions, etc), amb inspeccions interiors cada 10/20 anys per a detectar possible existència de deterioraments en les instal·lacions com: corrosió, estat de les soldadures, etc i és obligat fer una prova de dispositius de seguretat cada 10 anys. Recordem que també s’haurà de complir amb el Reglament d'Equips a Pressió dels recipients a pressió/tancs que emmagatzemen amoníac, amb les inspeccions inicials i periòdiques segons marca el RD 2060/200 Per últim, les instal·lacions destinades al centre de recàrrega d'ampolles hauran de complir les prescripcions establertes en l'EP6. Aquesta estableix que el centre de recàrrega sigui sotmès cada 5 anys a una prova del circuit, revisió de vàlvules de seguretat i comprovació del correcte funcionament dels elements de control i seguretat de la instal·lació.  Des de ASOCAT recomanem que s’inverteixi en Seguretat per garantir la salut tant dels treballadors com de la població i en cas d’accident que es segueixi les recomanacions que podeu veure en aquest vídeo   http://bit.ly/2XjFm3M  

Veure notícia completa
Les inspeccions en baixa tensió la clau per prevenir accidents.

Les inspeccions en baixa tensió la clau per prevenir accidents.

L’ any passat a Catalunya es van realitzar més de 12.000 inspeccions reglamentàries en instal·lacions a tot Catalunya en baixa tensió. En aquestes inspeccions realitzades pels Organismes de Control, es poden detectar deficiències que podrien acabar en un tràgic accident. Una falla elèctrica molt comuna son els curtcircuits que es pot presentar en qualsevol instal·lació elèctrica i es pot produir per diferents motius. Les principals causes són els cables molt vells, defectes en els aïllants i falles en els components elèctrics. Tant a la llar, com en establiments industrials, comercials, escoles, bars, restaurants, etc...s'han de limitar els aparells elèctrics a dos per presa elèctrica, no és convenient l'ús de regletes per a augmentar les connexions, tret que estiguin professionalment calculades o tinguin mecanismes de seguretat que les desconnectin en cas de sobrecàrregues. L’ accident neix pel contacte amb les fonts d’electricitat. La lesió que produeix depèn de la quantitat d’electricitat que recorri el cos i de la durada de l’electrocució. En les llars, és un corrent de baixa tensió, entre 110V i 220 V, que pot causar la mort. L’electricitat industrial, que va de 500 V a 5.000 V, en la majoria dels casos pot ser mortífera. Malgrat que constantment surten noticies a la premsa, no hi ha estadístiques fiables de la  xifra d’accidents anuals per electrocució a la llar. En el sector industrial les xifres apunten que cada dia es produeixen 2 accidents laborals per causes relacionades en accidents de baixa tensió. És per això que s'ha de tenir clar quines són les mesures preventives i aprendre a evitar-los tant en la llar com a nivell industrial.  

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR