Asocat
Propostes: el sector és mou.

Propostes: el sector és mou.

La necessitat d’impulsar unes millores en el sector és una realitat  que està en boca de tots, tant a Catalunya com a la resta de l’estat espanyol. S’estan fent debats, jornades i fòrums amb la participació de diferents associacions empresarials del sector, per elaborar propostes concretes, amb el fi que siguin valorades per les diferents administracions públiques. Dintre d’aquesta sèrie de propostes s’està posant l’accent en els aspectes més rellevants que haurien de dur-se a terme per a la millora de les condicions de la seguretat d'instal·lacions i equips que contribueixen en una millora substancial de les condicions de seguretat per a les persones, un increment de l'activitat econòmica i una millora de la productivitat de les empreses del sector.  Hi ha un acord generalitzat en reclamar a l’Administració que es dediquin esforços especialment a millorar les vies d'informació, divulgació i conscienciació als ciutadans, usuaris i titulars d'equips i instal·lacions. Es requereix que es remarqui els avantatges empresarials i socials del compliment de les prescripcions dels reglaments de Seguretat Industrial. Des d'ASOCAT demanem a la Generalitat que ja és hora de passar al pla de les accions i plantejar-nos campanyes informatives que permetin entre d’altres, la legalització dels equips, la realització dels controls periòdics, lluitar contra l’intrusisme i sempre fer les inspeccions amb professionals degudament qualificats.  

Veure notícia completa
Informe i Estadístiques 2018 publicades pels Bombers

Informe i Estadístiques 2018 publicades pels Bombers

En la pàgina web del departament d’Interior de la Generalitat està publicat les estadístiques dels Bombers de Catalunya i en la web de Barcelona l’informe de gestió feta pels Bombers BCN de l’any 2018. Els dos documents informatius ens aporten dades amb una mínima informació per poder fer un anàlisis exhaustiu des del punt de vista de la Seguretat Industrial.  En l’informe dels Bombers de Barcelona, destaquem l’increment de rescats en els ascensors, 1.669 en el 2018, respecte els 1.155 rescats en el 2017. No menciona l’informe quants d’aquest rescats estan directament relacionats amb una mancança de manteniment o de la falta de compliment de les inspeccions obligatòries. Hi ha un increment en els incendis en edificis així com en els ocorreguts a la via pública. En el 2018 es van fer 4.252 intervencions en incendis o explosions, i aquesta xifra representa que es van fer 288 serveis més d’aquest tipus que l’any anterior. Els districte de l’Eixample és on més es concentra la sinistralitat  (831) i el districte de Les Corts, el territori en menys actuacions (173). Un 74% de les intervencions van ser en habitatges, un 8% en locals comercials, un 4% en aparcaments i la resta en diferents espais públics i privats.  L’informe destaca els incendis produïts en el Restaurant el Nacional, en dos hotels de Barcelona, en un pàrquing en el carrer Còrsega, en unes oficines bancaries i també en la Universitat. En les estadístiques del Bombers de Catalunya veiem que en el 2018 s’han produït 12.984 incendis urbans. Les poblacions amb més accidentalitat son Terrassa, Sabadell, Hospitalet LL. i Badalona, que han augmentat els sinistres respecte l’any 2017. La informació parcial dificulta determinar si amb les mesures preventives de Seguretat industrial, molts d’aquests sinistres es podien haver evitat. Seria un gran pas si l’Administració fes públic més detalls per treballar en la millora d’entorns segurs per a les persones.

Veure notícia completa
Els Hotels i la Seguretat Industrial

Els Hotels i la Seguretat Industrial

A l’estiu és la temporada de l’any que una gran majoria de persones busca un hotel per passar uns dies de vacances. Ens mirem si està ben ubicat, si el preu s’adapta al nostre pressupost, si té piscina etc.... i després fem la reserva. Podríem afirmar que ningú de nosaltres pregunta al hotel com tenen les seves instal·lacions elèctriques, si els ascensors han passat les inspeccions, i quines mesures de prevenció han pres per evitar incendis. El RIPCI des de l’any 2017, és el reglament que està en vigor per fer les inspeccions per prevenir els incendis i certificar la posada en funcionament  d’un establiment i el manteniment de les seves instal·lacions. Aquesta normativa inclou nous sistemes contra incendis com el control de fums, aigua nebulitzada, mantes ignífugues i senyalització fotoluminiscent. Segons l’anuari estadístic de Catalunya, en el 2018 hi han censats 3.040 establiments turístics http://bit.ly/30gAl9J. Però a dia d’avui podem afirmar que un gruix important d’establiments no han passat la inspecció obligatòria RIPCI. Mirant les estadístiques veiem que cada any a España es produeixen 10 incendis diaris en hotels, segons l’associació d’assegurances Unespa, alguns d’ells en el nostre territori. A Catalunya el sector turístic té una gran pes en l’economia, i és el deure dels empresaris hotelers, vetllar per la seguretat dels seus hostes i dels seus treballadors, però no ens oblidem que també l’Administració té el deure de fer complir les normatives per garantir la seguretat de tothom.

Veure notícia completa
Iniciatives per promoure la Seguretat Industrial

Iniciatives per promoure la Seguretat Industrial

A Catalunya, la Seguretat Industrial, necessita recorre molt de camí per que la ciutadania sigui conscient de la seva importància per salvaguardar la seguretat i la salut de les persones. Malgrat hi ha Normatives, Reals Decrets, Instruccions i que son de obligatori compliment, hi ha un gruix important de centres de treball, centres d’oci, bars i restaurants, escoles, hotels, etc... que no tenen el certificat de haver passat favorablement una inspecció periòdica obligatòria realitzada per un Organisme de Control acreditat. L’Administració pública té el deure de fer complir les normatives i lleis existents, però també d’afavorir un entorn propici per sensibilitzar i fomentar que els responsables i titulars dels establiments i Industries ho compleixin. Des de fa dos anys a la Comunitat Valenciana es van establir acords entre l’Administració publica i diferents agents, davant la necessitat de posar en marxa un pla d’acció per promoure la Seguretat Industrial. Enguany, s’han centrat en el sector de la restauració i de l’hostaleria, fent diagnosis gratuïts en els establiments, per detectar possibles problemes o deficiències en la seves instal·lacions elèctriques o tèrmiques, ascensors etc. A Catalunya també seria molt útil i beneficiós per tothom que l’Administració pública competent, s’inspirés i adoptés una iniciativa similar a la valenciana. Per més informació: http://bit.ly/2ZMuZmq

Veure notícia completa
Què és el Pla Plaseqat d’emergències químiques?

Què és el Pla Plaseqat d’emergències químiques?

Quan hi ha perill per la fuita d’algun component químic perillós d’alguna planta productora, llavors Protecció civil activa el  el Pla Plaseqat  per protegir a la població.En les darrers setmanes ha estat activitat després de produir-se un desafortunat accident en la planta de Carburos Metálicos de Tarragona. Però, es poden evitar aquests accidents greus? Probablement la resposta seria que no existeix el risc 0, però es si que es poden reduir molt els seus efectes si es duen a terme  les inspeccions periòdiques amb el màxim rigor  en aquest tipus d'instal·lacions per Organismes de Control. Per  l'emmagatzematge de productes químics com l’amoníac, el reglament (RD 656/2017) estableix inspeccions inicials i periòdiques a càrrec d'un Organisme de Control que comprovi l'adequació de les mesures de seguretat (distàncies de seguretat, senyalització, protecció contra vessaments, protecció contra Incendis, il·luminacions, dutxes, ventilacions, etc). És important destacar que els tancs han d'estar sotmesos a inspecció visual exterior cada 5 anys (estat de superfícies, aïllament, connexions, etc), amb inspeccions interiors cada 10/20 anys per a detectar possible existència de deterioraments en les instal·lacions com: corrosió, estat de les soldadures, etc i és obligat fer una prova de dispositius de seguretat cada 10 anys. Recordem que també s’haurà de complir amb el Reglament d'Equips a Pressió dels recipients a pressió/tancs que emmagatzemen amoníac, amb les inspeccions inicials i periòdiques segons marca el RD 2060/200 Per últim, les instal·lacions destinades al centre de recàrrega d'ampolles hauran de complir les prescripcions establertes en l'EP6. Aquesta estableix que el centre de recàrrega sigui sotmès cada 5 anys a una prova del circuit, revisió de vàlvules de seguretat i comprovació del correcte funcionament dels elements de control i seguretat de la instal·lació.  Des de ASOCAT recomanem que s’inverteixi en Seguretat per garantir la salut tant dels treballadors com de la població i en cas d’accident que es segueixi les recomanacions que podeu veure en aquest vídeo   http://bit.ly/2XjFm3M  

Veure notícia completa
Les inspeccions en baixa tensió la clau per prevenir accidents.

Les inspeccions en baixa tensió la clau per prevenir accidents.

L’ any passat a Catalunya es van realitzar més de 12.000 inspeccions reglamentàries en instal·lacions a tot Catalunya en baixa tensió. En aquestes inspeccions realitzades pels Organismes de Control, es poden detectar deficiències que podrien acabar en un tràgic accident. Una falla elèctrica molt comuna son els curtcircuits que es pot presentar en qualsevol instal·lació elèctrica i es pot produir per diferents motius. Les principals causes són els cables molt vells, defectes en els aïllants i falles en els components elèctrics. Tant a la llar, com en establiments industrials, comercials, escoles, bars, restaurants, etc...s'han de limitar els aparells elèctrics a dos per presa elèctrica, no és convenient l'ús de regletes per a augmentar les connexions, tret que estiguin professionalment calculades o tinguin mecanismes de seguretat que les desconnectin en cas de sobrecàrregues. L’ accident neix pel contacte amb les fonts d’electricitat. La lesió que produeix depèn de la quantitat d’electricitat que recorri el cos i de la durada de l’electrocució. En les llars, és un corrent de baixa tensió, entre 110V i 220 V, que pot causar la mort. L’electricitat industrial, que va de 500 V a 5.000 V, en la majoria dels casos pot ser mortífera. Malgrat que constantment surten noticies a la premsa, no hi ha estadístiques fiables de la  xifra d’accidents anuals per electrocució a la llar. En el sector industrial les xifres apunten que cada dia es produeixen 2 accidents laborals per causes relacionades en accidents de baixa tensió. És per això que s'ha de tenir clar quines són les mesures preventives i aprendre a evitar-los tant en la llar com a nivell industrial.  

Veure notícia completa

Uso de cookies de asocat.net

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y la experiencia de uso de este sitio web. Al continuar con la navegación entendemos que se acepta nuestra política de cookies.

ACEPTAR